Wspierają nas:

Kontakt

Korespondencję dotycząca klubu prosimy kierować na adres:

Stowarzyszenie
Jachtklub Łomianki
Ul.Wiejska 12a(Dom Kultury)
05-092 Łomianki

klub@jkl.waw.pl
Numer konta klubowego

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki
ul. Wiejska 12A
05-092 Łomianki
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
27 8009 0007 0015 0949 2001 0001

Skład Komisji Rewizyjnej
Imię i nazwisko Funkcja
Michał Stępniewicz Przewodniczący komisji
Michał Bieńko Zastępca Przewodniczącego
Iza Estko Sekretarz